MONTMAGASTRE

 

 

Situació de les masies que configuren el terme de Montmagastre

 

Població disseminada de 25 h (1996) amb I'antic nucli principal gairebé abandonat. El poble era una antiga vila closa. És situat als vessants del turó de Montmagastre (763 m alt). Al cim, des d'on podem gaudir d'un vastíssim panorama, hi ha escassos vestigis de I'antic castell (cisterna, restes de fonaments...).

 

L'església de Sant Miquel és situada en un replà sota on era el castell. Fou I'església del monestir de Montmagastre, documentat com abadia canonical des del 1085 i que esdevingué simple parròquia el 1592. És romànica i té la volta esfondrada. Fou modificada al s. XVII. L'absis és força alt, hi ha una cripta subterrània i conserva restes de pintures murals del s. XIV.

Text extret de la publicació Descobrim Artesa de Segre editada pel Consell Comarcal de la Noguera

 

Turó de Montmagastre Antiga església que era voltada per l'ancestral població
Actual església situada dins aquesta masia. A la dreta es veu el campanar de l'església inacabada. Plans de Montmagstre on hi han escampades les masies de l'actual Montmagastre. Vista des del cim del turó.

 

MONTMAGASTRE SEGONS MADOZ