SEU VELLA DE LLEIDA
Fotografies © RAMON I. CANYELLES
24 de setembre del 2008

 

P9248260a
P9248260a.jpg
P9248263a
P9248263a.jpg
P9248266a
P9248266a.jpg
P9248268a
P9248268a.jpg
P9248269a
P9248269a.jpg
P9248270a
P9248270a.jpg
P9248273a
P9248273a.jpg
P9248275a
P9248275a.jpg
P9248282a
P9248282a.jpg
P9248291a
P9248291a.jpg
P9248297
P9248297.jpg
P9248308a
P9248308a.jpg
P9248309a
P9248309a.jpg
P9248311a
P9248311a.jpg
P9248317a
P9248317a.jpg
P9248320a
P9248320a.jpg
P9248321a
P9248321a.jpg
P9248325a
P9248325a.jpg
P9248328a
P9248328a.jpg
P9248336a
P9248336a.jpg
P9248342a
P9248342a.jpg
P9248343a
P9248343a.jpg
P9248344a
P9248344a.jpg
P9248350a
P9248350a.jpg
P9248352a
P9248352a.jpg
P9248354a
P9248354a.jpg
P9248367a
P9248367a.jpg
P9248368
P9248368.jpg
P9248374a
P9248374a.jpg
P9248376a
P9248376a.jpg
P9248378a
P9248378a.jpg
P9248388
P9248388.jpg
P9248397a
P9248397a.jpg
P9248404a
P9248404a.jpg
P9248415a
P9248415a.jpg
P9248416a
P9248416a.jpg
P9248419a
P9248419a.jpg
P9248420a
P9248420a.jpg
P9248422a
P9248422a.jpg
P9248423a
P9248423a.jpg
P9248424a
P9248424a.jpg
P9248425a
P9248425a.jpg
P9248426a
P9248426a.jpg
P9248427a
P9248427a.jpg
P9248432a
P9248432a.jpg
P9248443a
P9248443a.jpg
P9248450a
P9248450a.jpg
P9248473a
P9248473a.jpg
P9248475a
P9248475a.jpg
P9248480a
P9248480a.jpg
P9248492a
P9248492a.jpg
P9248493a
P9248493a.jpg
P9248509a
P9248509a.jpg
P9248513a
P9248513a.jpg
P9248520a
P9248520a.jpg
P9248522a
P9248522a.jpg
P9248524a
P9248524a.jpg
P9248536a
P9248536a.jpg