A continuació es mostra l'àlbum familiar de la nissaga Rovira Puig, els ancestres de la Carme Rovira, la meva dona. Són fotografies dels avis, pares i germans  i dels llocs on varen viure a Artesa de Segre. També s'inclouen fotografies actuals de la família i d'on passem els caps de setmana i les vacances: La Fàbrica.

Antoni Rovira i Montserrat Monistrol

Avis paterns de Carme Rovira

Foto: arxiu familiar


Josep i Sílvia Puig

Avi matern i mare de Carme Rovira

Ampliació d'un detall d'una foto de l'arxiu familiar

Carme Trepat

Àvia materna de Carme Rovira

Foto: arxiu familiar


La casilla del canal a Montsonís, anys 50

Casa dels avis paterns de Carme Rovira

Foto: arxiu familiar

La família Rovira Puig

Jaume, Sílvia i els fills Ricardo, Carme i Joan, anys 60

Foto: arxiu familiar


El matrimoni Rovira Puig, anys 50

Foto: arxiu familiar

Sílvia Puig, anys 40

Foto: arxiu familiar


Estat actual (any 2002) de la Casilla de Montsonis. Habitatge i ofici dels avis paterns de Carme Rovira Un cop jubilats com a cuidadors del canal, la família Rovira-Monistrol es tralladà al Carrer de les Carnisseries, al costat de l'actual museu.

Cal. Carboner. Ofici de l'avi matern de la Carme Rovira. Casa de la Carretera de Ponts on visqueren els padrins. Casa de la Carretera de Ponts, on va viure la familia Rovira Puig fins que es traslladà a Barcelona

Davant i darrere de l'edifici de veïns de la colònia al 1996 mentre el rehabilitàven

Davant i darrere de l'edifici de veïns de la colònia al 2002

La meva sogra i la meva dona envoltades dels resultats de la seva afició: la jardineria En Ferriol, el meu fill, escalfant-se a l'habitatge de la colònia
Les famílies Castell-Socias i Rovira-Puig-Canyelles a la banqueta del canal, al davant de la Fàbrica Les meteixes dues famílies amb més components a casa dels Castell-Socias a la Fàbrica

Les fotografies que es presenten a continuació mostren situacions en les que practico la meva afició de tota la vida, l'espeleologia. Si algú està interessat en conèixer més coses sobre aquesta activitat pot visitar el uep del club del que en soc soci des de fa més de 30 anys:www.ere-aec.com 
Són fotografies de diverses cavitats situades a la demarcació de Barcelona, al Montsec, a la serra de Guara (Osca) i a la vall de Karranza (Biskaia)