LECTURES

 

Núm. 1 Setembre 1998 Els durs treballs d'ahir a pagès.
Núm. 2 Setembre 1998 Visions gràfiques d'un artesenc 1920-1950. Francesc Solanes i Clua "Sisquet".
Núm. 3 Agost 1999 Autos d'ahir. L'automòbil eina del s. XX. Ramon Pla i Clua - mestre carrosser. J. Clua - Constructor de motos i automòbils.
Núm. 4 Setembre 1999 Dona i societat a l'Artesa del s.XX. La moda en el vestir en el s. XX. El rentador.
Núm. 5 Setembre 2000 Esglésies d'Artesa de Segre d'ahir i d'avui. Recull gràfic i històric de la parròquia per Mn. Salvador Solsona, vicari.
Núm. 6 Agost 2001 La fàbrica 1906 - 1967. L'ahir indústrial d'Artesa de Segre.
Núm. 7 Setembre 2001 Artesa de Segre en uns temps antics per Francesca Solé i Caubet.
Núm. 8 Agost 2002 Artesa de Segre quan era Vila de 1900 - 1926. Visions gràfiques de Josep Boldú i Condomines
Núm. 9 Setembre 2002 Artesa de Segre 1927 - 2002. 75 anys de ciutat. Primera part (1927 - 1952)
Núm. 10 Agost 2003 Artesa de Segre 1927 - 2002. 75 anys de ciutat. Segona part (1953 - 1977)
Núm. 11 Agost 2004 Artesa de Segre 1927 - 2002. 75 anys de ciutat. Tercera part (1978 -2002)