RECERQUES DE LES TERRES DE PONENT

VI

 

INDEX DE LA PUBLICACIÓ

 

TREBALLS AUTORS

Consideracions geològiques de la zona d'Artesa de Segre

Josep Solé i Obach

Prospecció arqueològica per la zona oriental del Montsec de Rúbies

Joan Ramon González i Pérez

Josep Ignasi Rodríguez i Duque

Toponímia àrab de la comarca

Mercè Salud i Puig

El Senyoriu d'Artesa de Segre en els segles XV-XVI

Prim Bertan i Roigé

Algunes notícies d'Artesa de Segre dins de la documentació de l'Arxiu Històric Comarcal de Cervera (segles XV-XVII)

Josep M. Llobet i Portella