XXVI JORNADA DE TREBALL DEL GRUP DE RECERQUES DE LES TERRES DE PONENT

A la memòria del Dr. Joan Maluquer de Motes

 

TREBALLS

AUTORS

Estudi dels materials del jaciment del bronze del Forat de l'Espluga Negra (Santa Maria de Meià, La Noguera)

Josep Benseny

Josep Gallart

Josep Ribes

Estudi geomorfològic i arqueològic del Serrat de Sabater (Vall-llebrera, Artesa de Segre)

Joan Ramon Gonzàlez i Perez

Josep Ignasi Rodriguez i Duque

Josep Lluís Peña i Monné

Dos assentaments de l'Edat del Bronze a Artesa de Segre: Coll del Rat i Refet

Jordi Perez i Conill

Rafael Gomà i Fontanet

Breu nota sobre la ceràmica de vernís negre del Jaciment Ibèric d'Antona (Artesa de Segre. La Noguera)

Miquel Cura i Morera

Jordi Principal i Ponce

Artesa de Segre en vigilies de la Guerra dels Segadors (1639)

Josep Mª Llobet i Portella

Els Borges, uns carlins de Vernet

Marcel·lí Pedròs i Puigarnau

El Castell de Montclar

Ferràn Sànchez i Agustí