MUNICIPI


Al text d'introducció d'aquest uep podreu trobar una visió general de la gran quantitat de propostes que el municipi d'Artesa de Segre us ofereix. Si encara no heu vingut a Artesa us suggerim que no renuncieu a descobrir-la i si ja heu vingut, de ben segur que sempre hi haurà un altre motiu per tornar-la a visitar, ja sigui un camí, un dels seus pobles, un castell, una ermita, un paratge, una festa, el mercat dominical, un nou amic, un restaurant..., o tot això a la vegada. No deixis que t'ho expliquin, vine!

Per enllaçar amb aquest text cliqueu aquí


Estadística bàsica territorial del municipi d'Artesa de Segre, elaborat per l'IDESCAT, Institut d'estadística de Catalunya

Aquest document publicat l'any 2001 conté, entre altres, els següents quadres i gràfics amb les dades comparatives d'Artesa de Segre, La Noguera i Catalunya:

* Població per sexe

* Moviment natural de la població

* Creixement de la població

* Lloc de naixement

* Coneixement del català

* Llars per nombre de persones

* Habitatges per tipus

* Habitatges per règim de tinença

* Edificis per nombre de plantes

* Eleccions al Parlament de Catalunya. Vots a partits

* Eleccions al Congrès dels Diputats. Vots a partits

* Eleccions municipals. Vots a partits

* Població ocupada per sectors

* Atur registrat per sexe

* Valor afegit brut per sectors. Percentatge

* Renda bruta familiar disponible per recursos. Percentatge

* Impost de béns immobles urbans

* Impost sobre la renda de les persones físiques

* Impost sobre el patrimoni

* Establiments d'empreses i professionals per sectors

* Establiments d'empreses indústrials

* Establiments d'empreses de comerç al detall

* Establiments d'empreses de serveis

* Habitatges construïts

* Parc de vehicles

* Superficie agrària

* Piràmide de població 1996

* Naixements, defuncions i matrimonis. 1987-2001

* Atur registrat. 1998-2002

Podeu accedir a aquesta informació clicant aqui


Podreu trobar més dades sobre el territori d'Artesa de Segre a la pàgina del SIAL (Sistema d'Informació d'Admnistració Local) de la Generalitat de Catalunya clicant aquí