COL·LECCIÓ D'ARBRES DEL MUNICIPI D'ARTESA DE SEGRE

DEL SR. ÀNGEL GUIU I BANDÉ

 

El Sr. Guiu, fuster d'ofici i persona molt implicada en els ambients culturals de la ciutat -va ser un dels fundadors de l'Orfeó Artesenc a més de ser un artista en la costrucció de bitlles catalanes-, va presentar, a l'any 1994 el fruit d'un laboriós treball de recerca: un mural amb una seixantena d'arbres que representen tot l'espectre arbori del nostre municipi. Com es pot apreciar a les imatges, a més del treball de recerca hi ha un gran esforç en el muntatge d'aquesta mostra, la qual, durant un temps va estar exposada al Museu del Montsec d'Artesa de Segre.

A continuació es presenten les fotografies que documenten aquest treball. A més, a l'apartat de vegetació, flora i fauna d'aquest uep seran utilitzades les fotografies de cada una de les especies catalogades per descriure cada un dels arbres del municipi.

 

 

Aquest mural d'aproximadament 1 x 2,5 metres té situats per ordre alfabètic els 60 arbres amb els seus noms en català, espanyol i el nom científic en llatí presentant-se amb uns talls del tronc transversal i longitudinal, cada espècie es complementa amb una mostra de les seves fulles. Donada l'antiguitat del mural, tenint en compte la peremnitat dels elements, hi falten algunes d'aquestes fulles.

El plafó està encapçalat per dos talls d'arbre, que si bé tenen el mateix diàmetre hi podem observar una gran diferència en les seves edats. A la part central s'hi troben les explicacions i al peu de les mateixes s'observa una curiositat fruit del caprici de la natura i de la casualitat del tall, es tracta d'una pinya que ha estat absorbida per el creixement d'un arbre quedant atrapada al seu interior.