ANTIGA ESGLÉSIA PARROQUIAL D'ARTESA DE SEGRE

 

Foto extreta del Lectures núm. 5. Setembre del 2000. No es cita la procedència.

 

L'església de la Mare de Déu de l'Assumpció, originariament d'estil romànic llombard, es construï a mitjan del segle XI, quan el nucli poblacional d'Artesa de Segre es desplaçà des del marge del turó de Sant Jordi, vessant del Pla, al seu emplaçament actual a la Riba Grossa.

A mitjan del s. XVI s'hi practicaren les primeres modificacions consistens en l'aixecament d'un campanar d'estil renaixentista, a més d'una remodelació del seu interior que afectava a la volta i a les capelles.

A l'any 1805 s'aixecà el segon campanar situat a sobre de l'anterior, amb el que l'església parroquial anava acumulant aportacions dels diferents estils corresponents a les diverses époques que va viure aquest edifici.

La revolta del 36 va fer estralls en la imatgeria i retaules que varen ser abocats al foc.

A l'any 1967, mossèn Josep Alòs i Pujol decideix que l'església d'Artesa de Segre ha de ser un símbol de modernitat i que l'edifici vell no estava en situació d'oferir aquesta condició.

Avui, Artesa de Segre té una església digna dels temps actuals. malgrat haver perdut, per sempre més, la constatació històrica d'un edifici on les seves pedres ens parlaven de l'inici de l'existència de la nostra ciutat, ara farà 1000 anys, i de la seva evolució fins a l'enderrocament.

Des d'aquestes linies donem la benvinguda a la modernitat i emplacem als pobladors que d'aqui 10 segles habitaran aquesta terra a que gaudeixin de l'antigor del temple del s. XX.

 

Fotografies de l'enderrocament de l'antiga església parroquial extretes de la publicació del club de Lectures núm. 5 del mes de setembre del 2000. No s'en cita l'autor

 

L'església parroquial actual