POBLAT NEOLÍTIC PROP DE MAFET

Sota d'aquests camps romangué al llarg de prop de 4000 anys el poblat.

En pocs dies va desaparèixer per sempre més.

 

A l'any 1986 es va tenir notícia de l'aparició d'unes restes prehistòriques al municipi d'Artesa de Segre, prop de la linia que delimita amb la comarca de l'Urgell, tocant al poble de Mafet. Aquestes restes varen ser trobades mercès a l'explotació d'una veta d'argila per part d'una bòbila de Mafet, avui encara activa.

Avisat el Dr. Maluquer de Motes hi va fer un reconeixament, constatant que es tractava d'un poblat de l'edat del Bronze i molt possiblement del Neolític avançat. Al llarg de vàries jornades, l'equip del Dr. Maluquer de Motes i, paral.lelament, el Sr. Jaume Ferrando, varen estar estudiant el jaciment, constatant que es tractava d'un poblat format per 13 o 14 cases adosades formant un carrer. En aquest lloc s'hi va localitzar gran quantitat de ceràmica i algunes destrals de cornubianita (sílex).

Després d'una dotzena de visites al jaciment, quan s'hi va tornar, ja havien explotat la veta d'argila que es trobava just a sota d'aquest poblat amb la conseqüent destrucció del mateix. Els tractors havien tornat a deixar el terreny preparat per al conreu.

Malauradament desaparegué per sempre més aquesta descoberta de vida efímera, que de ben segur hauria estat un importantíssim document arqueològic per interpretar la nostra història.

Podem comprovar, un cop més, que els interessos indústrials que beneficien en forma lilmitada als seus actors, passen per davant d'allò que escriu les pàgines de l'evolució de la humanitat.

L'article complet sobre aquesta malaurada troballa, titolat NOU JACIMENT DE L'EDAT DE BRONZE, està publicat en el número 4 (setembre 1986) dels Fulls del Museu del Montsec d'Artesa de Segre.

El mapa que es veu a continuació està extret de l'article esmentat.