TREBALL DE CAMP

Els qui heu tingut la paciència de navegar per aquest uep haureu pogut comprovar que al darrere hi ha un extens treball d'investigació, ja sigui bibliogràfica, documental, de relació amb persones del municipi o, també, de recerca sobre el terreny.

En un municipi tan extens com el nostre i amb tanta història que no repetiré ara perquè ja està prou documentada en el uep, la curiositat porta a fer grans caminades a la recerca de troballes de tota mena, les quals, segons la seva entitat poden ser treballades o bé, si pertanyen al món de l'arqueologia cal comunicar-les als arqueòlegs experts i titolats per a la seva catalogació i investigació.

Moltes han estat les sortides a la recerca de llocs, edificis, construccions, vegetació i diversos motius d'interés, que al no estar adscrites dins dels apartats convencionals treballats en aquest uep els he anat treballant al marge d'aquest mitjà.

Penso que d'alguna manera aquest treball també ha de tenir la seva projecció, pel que, a mida que el temps m'ho permeti aniré introduïnt coses ja fetes i a mesura que vagi avançant també les aniré penjant.

Per iniciar aquesta secció us indicaré uns quants exemples dels descobriments que estic fent en l'actualitat, els quals un cop treballats presentaré la feina completada.

A partir d'uns treballs que estem fent amb uns companys arquòlegs, paral.lelament i com a continuació dels mateixos, i a partir d'unes referències històriques estic descobrint i catalogant un seguit de creus i cupuliformes gravats a les roques. Fins al moment he pugut trobar 16 creus, algunes d'elles força amagades i diversos cupuliformes, essent la troballa més important, fins al moment una roca de 2,10 x 1,6 metres on s'hi poden veure 4 creus, 18 cupuliformes i 3 reguetons.

A continuació presento algunes fotografies d'aquests descobriments dins del nostre municipi: